| Historia Zakładu


Zakład Historii Starożytnej UMCS został powołany już w początkach istnienia Wydziału Humanistycznego UMCS w 1952 r. Jego organizatorem i pierwszym Kierownikiem był dr Eugeniusz Konik (od 1956 r. docent, obecnie emerytowany Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, jeden z nieli...
czytaj całość...
Dziewięćdziesięciolecie utworzenia Katedry Historii Starożytnej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu skłania do refleksji nad początkami badań nad historią starożytną w Polsce. Jednym z pierwszych ośrodków, w których po I wojnie światowej podjęto inicjatywę...
czytaj całość...
| Sylwetki Kierowników


Kamienik Roman (1920-1991), historyk, prof. zw. UMCS. Urodzony w 25 XI w Furmanowie (pow. konecki, woj. świętokrzyskie). Syn Andrzeja i Genowefy z Malickich. WFrzym 1939 r. ukończył Liceum Humanistyczne w Końskich.

W okresie okupacji podjął pracę na kolei...
czytaj całość...
Konik Eugeniusz (1914-2002), historyk, filolog klasyczny, archeolog, prof. UMCS i Uniwersytetu Wrocławskiego. Ur. 11 XI we Lwowie, syn Mikołaja i Domicelli z d. Łazórko. Po ukończeniu VI Państwowego Gimnazjum im. S. Staszica we Lwowie w 1933 roku rozpoczął studia na kie...
czytaj całość...
Łoposzko Tadeusz (1929 – 1994), historyk, prof. zw.  UMCS. Urodzony 15 VI 1929 roku w miasteczku Jałówka w pow. wołkowyskim. Ojciec był kierownikiem miejscowej polskiej szkoły, matka nauczycielką. Do września 1939 r. ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. W lata...
czytaj całość...
Morawiecki Lesław (1949-2004), historyk, prof. nadzw. UMCS i URz.  Urodzony 2 stycznia 1949 r. w Bytomiu. Tam też zdał maturę, a w 1966 r. podjął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizując się w historii starożytnej. Ukończył je...
czytaj całość...