| Konferencja Starożytnicza: ‘Przemoc w świecie starożytnym


Konferencja Starożytnicza: ‘Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje’. Lublin 28 - 30 września 2015 r. Program c.d.

Sekcja III (Cesarstwo Rzymskie) sala 30.

9.30 przewodnicząca: prof. dr hab. Danuta Okoń (USz, Szczecin)

1.      Dr hab. Katarzyna Balbuza, (UM Poznań): „Captivi nobiles i triumfator – symboliczna interakcja pomiędzy najważniejszymi aktorami spektaklu triumfalnego”.

 1. Mgr Natalia Gorzkiewicz (Jahołkowska), mgr Daria Chmielowiec (UZiel. Zielona Góra): „Agryppina Młodsza. Portret krwawej władczyni”.
 2. Mgr Mateusz Byra (UMCS Lublin): Wybuch pierwszej wojny dackiej Trajana jako przykład działania mechanizmów rzymskiej agresji
 3. Mgr Justyna Dawidowicz-Polak (Un. Siedlce): „Kommodus – zły cesarz? Obraz przemocy w Historia Augusta na przykładzie biografii cesarza Kommodusa”.
 4. Dr hab. Krzysztof Królczyk (UAM Poznań): „Hic finis Antoninorum nomini in re publica fuit. Śmierć cesarza Heliogabala i potępienie jego pamięci.”.
 5. Dr Daria Janiszewska-Sieńko, (U Ziel., Zielona Góra): „Kary i sankcje polityczne wobec potępionych przeciwników politycznych w czasach Sewerów”.
 6. Mgr Michał Baranowski, (USz, Szczecin): „Nie zostawię psa w tym mieście”, czyli o okrucieństwie Aureliana w Historia Augusta”.

 

Dyskusja

11.30- 12.00  przerwa

12.30-14.30. Propozycja zwiedzania miasta (np. Kaplicy Św. Trójcy) od. 12.30 do obiadu, do 14.30 (wcześniejsze zgłoszenia dla ustalenia liczby i wynajęcia odpowiedniego autokaru)

14.30 Obiad(Barek „Bazylia" - Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4,  Gmach Nowej Humanistyki )

15.00 przewodniczący:  dr hab. Agata Kluczek (UŚ, Katowice).

1.      Dr Wojciech Bejda (WSZ Słupsk), „Aleksander Jannajos w ujęciu Józefa Flawiusza”.

2.      Dr hab. Robert Suski Robert (UwB, Białystok): „Mezopotamia - Rzymska Lotaryngia i Alzacja? Czy w II poł. IV wieku Rzymianie byli rządni rewanżu na Persach? Rzymska historiografia II poł IV wieku i V wieku (brewiarzyści i Historia Augusta) a Sassanidzi”.

3.      Dr Paulina Komar, dr Wojtek Pietruszka, dr Igor Wypijewski, (UWr,Wrocław): „Rzymska przemoc ekonomiczna?”.

4.      Dr Przemysław Kubiak, (Katedra Prawa Rzymskiego WPiA UŁ, Łódź): „Porywczy Rzymianie i przypadkowi przestępcy – czyli o przestępstwach popełnionych w afekcie w antycznym Rzymie”.

5.      Prof. dr hab. Juliusz Jundziłł, Przemoc domowa w powieściach czasów rzymskich

6.      Prof. dr hab. Bożena Stawoska- Jundziłł (UKW Bydgoszcz), Argument siły w metodologii kształcenia w kulturze rzymskiej, uwarunkowania, uzasadnienia, wiarygodność przekazów źródłowych

Dyskusja

 

Sekcja IV (Późne Cesarstwo i Bizancjum) sala 321

9.30 przewodniczący: Prof. dr hab. Marek Wilczyński, (UP Kraków).

 1. Prof. dr hab. Sławomir Bralewski (UŁ Łódź):  „Postawa Sokratesa z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena wobec różnorakich form przemocy”.
 2. Prof. dr hab. Piotr Kochanek, (KUL, Lublin): „Antyczne synonimy przemocy jako topos w kartografii średniowiecznej”.
 3. Dr Paweł Filipczak, (UŁ Łódź):  Topografia konfliktów społecznych w Antiochii nad Orontesem (IV-VI w. n.e.)”.
 4. Dr Andrzej Kompa, (UŁ Łódź): „Wojsko na ulicach późnoantycznego Konstantynopola”.
 5. Mgr Kamil Biały, (USz, Szczeci): „Jan Ksyfilinos o wojnie domowej Cezara z Pompejuszem w Epitome Historii rzymskiej Kasjusza Diona”.
 6. Mgr Łukasz Krzyszczuk, (UWrocł.), Konflikt pomiędzy Ezawem a Jakubem w egzegezie alegorycznej Hieronima ze Strydonu

 

Dyskusja

11.30-12.00 przerwa

12.30-14.30. Propozycja zwiedzania miasta (np. Kaplicy Św. Trójcy) od. 12.30 do obiadu, do 14.30 (wcześniejsze zgłoszenia dla ustalenia liczby i wynajęcia odpowiedniego autokaru)

14.30 Obiad(Barek „Bazylia" - Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4,  Gmach Nowej Humanistyki )

 

 

Sekcja V (religia) sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, Gmach Nowej Humanistyki

15. 00 przewodnicząca: prof. dr hab. Danuta Musiał (UMK Toruń).

 

 1. Dr hab. Lech Trzcionkowski, (IFKlas. UJ,Kraków):  „Przemoc i ofiara krwawa w Iliadzie”.
 2. Dr Antonio Bianco, (Un. Naples):  Human sacrifice at the time of Homeric epic: a case from Eleutherna”.
 3. Dr hab. Andrzej Wypustek, (UWr, Wrocław): „Zmarli jako heroes i jako biaiothanatoi: między heroizacją a demonizacją zmarłych w epoce grecko-rzymskiej”.
 4. Dr Bartłomiej Bednarek,  (UJ, Kraków):  „Przemoc wobec zwierząt? Semiotyka ofiary w starożytnej Grecji.”.
 5. Mgr Maciej H. Dąbrowski,  (IFKlas UWr, Wrocław): „Motyw literacki zabójstwa przy ołtarzu w Eneidzie w kontekście ofiary krwawej”.

Dyskusja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2015 r.

Obrady plenarne (sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, Gmach Nowej Humanistyki)

9.30 przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Kochanek (KUL, Lublin).

 1. Dr Paweł Madejski (UMCS, Lublin): „Agresywność Rzymian jako kategoria historiograficzna”.
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk, (UMCS Lublin), Vis - pomiędzy prawem rzymskich deliktów prywatnych a rzymskim prawem karnym publicznym
 3. Dr Andrzej Chmiel, (UMCS Lublin): „Quaestio per tormenta w rzymskim procesie karnym”.
 4. Mgr Damian Pierzak (IFKlas. UŚ,Katowice): Agitatus Orestes. Retoryczna argumentacja na podstawie matkobójstwa w Mowach Cycerona”
 5. Mgr Bartłomiej Proc (KUL Lublin), „Kary perskie (Plu. Art. 14-17) prawda czy fikcja literacka?”.
 6. Mgr Kamila Swinarska (USz, Szczecin): „Niszczenie starożytnych zabytków na Bliskim Wschodzie jako narzędzie działania współczesnych terrorystów”.
 7. Dr Wojciech Brillowski, (IHSztuki UAM, Poznań): ,Krew i piach” – o przemocy w filmowych wizjach walk gladiatorskich (a)

Dyskusja

11.30 -12.00 przerwa

12.00 Zakończenie obrad

12.45. obiad, barek „Bazylia”

 

19.09.2015