| Konferencja Starożytnicza: ‘Przemoc w świecie starożytnym:


Konferencja Starożytnicza: ‘Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje’. Lublin 28 - 30 września 2015 r. Program konferencji

Konferencja Starożytnicza: ‘Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktury, interpretacje’. Lublin 28 - 30 września 2015 r.

28.09.2015 r.

Sala konferencyjna Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (dawny Pałac Czartoryskich)

Lublin, Plac Litewski 2.

10.30 Otwarcie

10.45 Obrady plenarne: przewodniczący prof. dr hab. Leszek Mrozewicz (Kolegium Europejskie UAM im. Jana Pawła II w Gnieźnie)

1.      Prof. dr hab. Andrzej Łoś, Wrocław: "Instytucjonalizacja przemocy jako przyczyna powstania państwa rzymskiego".

2.      Prof. dr hab. Bronisław Sitek, (Prokuratoria Generalna, Szk W. Nauk Społ. Warszawa):  „Stosowanie kary chłosty jak środka dydaktycznego w antycznym Rzymie. Współczesne refleksje”.

3.      Prof. dr hab. Marek Wilczyński, (UP Kraków), Przez żołądek do władzy. Spustoszenie, głód i nacisk ekonomiczny jako narzędzia przemocy w okresie późnorzymskim.”.

Dyskusja

12.00-12.15przerwa

12.15 Obrady plenarne: przewodnicząca prof. dr hab. Maria Zabłocka (UW, Warszawa).

1.      Prof. dr hab. Jan Zabłocki (UKSW, Warszawa): "Furtum” w świetle 'Nocy attyckich' Aulusa Gelliusa”.

2.      Prof. dr hab., Danuta Okoń, (USz, Szczecin):Przemoc tradycji. Uwagi o "dziedziczności" konsulatu”.

Dyskusja

 

13.45     Obiad: (Barek „Bazylia" - Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 Gmach Nowej Humanistyki )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 Obrady  plenarne (sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, Gmach Nowej Humanistyki), przewodnicząca: prof. dr hab. Maria Musielak

 

1.      Dr hab. Joanna Komorowska, (IFKlas. UKSW Warszawa): “The notion of biaion in ancient ethics (with an emphasis on Aristotle)”.

2.      Dr hab. Krzysztof Bielawski, ( IFKlas. UJ Kraków): Ajas Sofoklesa – sacrum i przemoc?”

3.      Prof. dr hab. Anna Tarwacka, (UKSW, Warszawa): "Przemoc a prawo w świetle zbioru Philogelos".

Dyskusja

15.45 – 16.00 przerwa

16.00 Obrady plenarne (sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, Gmach Nowej Humanistyki), przewodniczący: Prof. dr hab. Jan Zabłocki (UKSW, Warszawa)

1. Dr hab. Agata Kluczek, (UŚ, Katowice), Motyw „Sabinae” jako przykład scen przemocy w mennictwie rzymskim

2. Dr hab. Norbert Rogosz, (UŚ Katowice), „Zastosowanie przemocy w walkach politycznych w Rzymie w 59 r. przed Chrystusem”.

3.      Prof. Selmi Slah, (Département d'Histoire (section antiquité). Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, Tunisie):  « Assassiner les ‘dieux’ de Rome »

Dyskusja

17.45   Kolacja (Barek „Bazylia" - Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4,  Gmach Nowej Humanistyki )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2015 r.

Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4,  Gmach Nowej Humanistyki

9.00 -9.30 -  Zebranie Komisji Historii Starożytnej PTH (sala 30)

9.30- 11. 30 - Obrady w sekcjach:

12.30-14.30. Propozycja zwiedzania miasta (np. Kaplicy Św. Trójcy) od. 12.30 do obiadu, do 14.30 (wcześniejsze zgłoszenia dla ustalenia liczby i wynajęcia odpowiedniego autokaru)

14.30 Obiad (Barek „Bazylia" - Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4,  Gmach Nowej Humanistyki )

15.00-17.00 – obrady w sekcjach

17.00 pokaz rekonstrukcji historycznych Antyku (Stowarzyszenie na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma”), Amfiteatr Nowej Humanistyki pl. M. Curie-Skłodowskiej 4.

 

19.00 Uroczysta kolacja  (Barek „Bazylia" - Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4,  Gmach Nowej Humanistyki )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja I (Wschód, Grecja), sala 1,

Godz. 9.30: przewodniczący:  Dr hab. Krzysztof Bielawski, ( IFKlas. UJ Kraków).

 1. Dr Agnieszka Wojciechowska,  (UWr Wrocław), "Topos przemocy i bezbożności w relacjach o podbojach perskich w Egipcie".
 2. Dr Adam Pałuchowski (UWr, Wrocław):  Kreteńska aberracja? Czyli czy i dlaczego na Krecie w epoce klasycznej nie stosuje się kar cielesnych wobec niewolników?”.
 3. Dr Mary Fragkaki, (Department of Ancient History Faculty of History and Archeology
  National and Kapodistrian University of Athen
  s), “Violence as justice in Cleon's speech (Thuc. 3.37-50)”.
 4. Dr Dominika Grzesik (UWr, Wrocław): „Jak Etolowie zdobyli Delfy –  dominacja Związku Etolskiego w Delfach w  latach 321-188 p.n.e.”.
 5. Mgr Marek Dobrzański (UWr,Wrocław): „Doświadczenie przemocy w życiu mieszkańców poleis hellenistycznej Tesalii”. 
 6. Dr Agata Kubala, (IHist. Sztuki UWr, Wrocław), Przedstawienia przemocy na tle seksualnym w sztuce starożytnej Grecji

Dyskusja

11.30 -12.00 przerwa

12.30-14.30. Propozycja zwiedzania miasta (np. Kaplicy Św. Trójcy) od. 12.30 do obiadu, do 14.30 (wcześniejsze zgłoszenia dla ustalenia liczby i wynajęcia odpowiedniego autokaru)

14.30 Obiad(Barek „Bazylia" - Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4,  Gmach Nowej Humanistyki )

15.00 przewodnicząca: Dr hab. Joanna Komorowska,  (IFKlas. UKSW Warszawa)

 1. Dr Małgorzata Cieśluk, (USz, Szczecin),  „Kobieta jako ofiara i sprawczyni przemocy w antycznej powieści greckiej.”
 2. Mgr Tomasz Chmielewski (KUL, Lublin): „Przemoc w „Agamemnonie” Ajschylosa”.
 3. Mgr Przemysław Biernat, (IFKlas. UJ Kraków): „Perverted sacrifice w „Ajasie” Sofoklesa? Kilka uwag o interpretacji Alberta Henrichsa”.
 4. Mgr Damian Kalinowski, (KUL, Lublin): Przemoc Losu w Sofoklesowej interpretacji dziejów Edypa” .

Dyskusja

 

 

Sekcja II ( Republika rzymska), sala 301

Godz. 9.30: przewodniczący:  dr hab. Norbert Rogosz (UŚ, Katowice)

 1. Dr hab. Miron Wolny, (UWM Olsztyn):  „Przemoc polityczna w Kartaginie po roku 201 p.n.e. a okoliczności wygnania Hannibala”.
 2. Dr hab. Ireneusz Łuć, (UMCS Lublin): „Sądownictwo wojskowe”.
 3. Dr Michał Norbert Faszcza, (UW, Warszawa): „Przemoc symboliczna jako forma utrzymywania dyscypliny w republikańskiej armii rzymskiej”.
 4. Dr Maciej Piegdoń (UJ, Kraków): „Chłosta mieszkańca z Como a sprawa statusu tej osady”.
 5. Dr Bronisław Szubelak,  (Brzeg): „Miecz  lateński w panoplium wojownika celtyckiego (V - I w. p.n.e.)” .

Dyskusja

11.30 -12.00 przerwa

12.30-14.30. Propozycja zwiedzania miasta (np. Kaplicy Św. Trójcy) od. 12.30 do obiadu, do 14.30 (wcześniejsze zgłoszenia dla ustalenia liczby i wynajęcia odpowiedniego autokaru)

14.30 Obiad(Barek „Bazylia" - Wydział Humanistyczny, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4,  Gmach Nowej Humanistyki )

15.00 przewodnicząca: prof. dr hab. Agnieszka Dziuba (KUL, Lublin)

 1.  Dr  hab. Hanna Appel, (UMK Toruń): „Naruszenie sacrosanctitas tribuni plebis w działaniach Tyberiusza Grakcha”.
 2. Dr Henryk Kowalski, (UMCS, Lublin): „Vis publica w Rzymie w okresie schyłku Republiki. Organizacja i metody”.
 3. Dr Tomasz Ładoń, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie): „Przemoc jako element walki politycznej w Rzymie w okresie pierwszej wojny domowej”.
 4. Mgr Katarzyna Całus, (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno – Historyczny), „Zastosowanie przemocy w czasie wyborów konsularnych w Rzymie w latach 54 – 52”.

Dyskusja

 

 

 

19.09.2015