| SYMPOZJUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI PROFESORA LESŁAWA MORAWIECKIEGO


Sympozjum ku czci Profesora Lesława Morawieckiego, Kierownika Zakładu Historii Starożytnej UMCS w latach 1994-2004.

Uroczystość odbędzie się
19 listopada 2014 r., o godz. 10.00
w sali 2.01 Kolegium Europejskiego UAM
w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 5-7

  

Program uroczystości:

  1. "Lesław Morawiecki badacz świata antycznego" prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz.
  2. "Euergetyzm (εὐεργεσία) w kreowaniu boskości hellenistycznego władcy" dr hab. Dariusz Słapek.
  3. "Religia, charyzma i władza w świecie rzymskim" dr Lechosław Olszewski.
  4. "Wokół pojęcia boskości władcy w okresie późnoantycznym" prof. zw. dr hab. Maria Dzielska.
  5. "Lesław Morawiecki a władza charyzmatyczna"  dr Emilia Twarowska-Antczak.
22.11.2014