| Recenzja Terra, mare et homines II


Miło poinformować, że w mołdawskim STRATUM PLUS JOURNAL (3, 2012, s.319-326) ukazała się recenzja naszego tomu Terra, mare et homines II. Studies in memory of Prof. Tadeusz Łoposzko, Lublin 2010. Jej autorem jest Leonid Mosionjnic, doktor historii, pracownik High Anthropological School University w Kiszyniowie. Patrz: http://e-anthropology.academia.edu/stratumplus/Books/1799703/2012._3._Stratum_plus_Iranians_and_Greeks_


23.08.2012